Om prosjektet

Solidaritetsaksjon – 1.- 24.desember 2018

Planen er å få til en skikkelig innsamling til Proteseverkstedet i Gaza før jul. Vi vil bruke førjulstiden på å sette fokus på denne umenneskelige katastrofen.

Vi har snakket med Proteseverkstedet. De anslår at årlig drift er på NOK 5 millioner. Vi setter oss derfor et minstemål på 5. millioner!

Vi kickstarter innsamlingsaksjonen med en kunstauksjon.

Den 24-25. november settes utstillingen opp. 26-29. november vil utstillingen være åpen. I disse dagene vil det være foredrag på galleriet om Gaza og Palestina. Kunstauksjonen går av stabelen den 30. november. Det kom inn 440.000,- på kunstauksjonen! HURRA!

Den 1. desember starter vår alternative adventskalender med innsamling til Proteseverkstedet. Det publiserer 24 små og store fortellinger fra Gaza, arbeidet og ofrene hver dag. Denne vil være gående på sosiale medier gjennom desember.

Overlege og professor Mads Gilbert og lege Hanne Lossius har vært viktige bidragsytere. De har bidratt med bilder, fortellinger og historier fra Gaza og har levert foto og videomateriale til kalenderen her på nettsiden og den dere finner på Facebook.

Vi samler inn pengene til Kraftak for Gaza som har direktekontakt med Proteseverkstedet.

Bli med på laget for et varmere samfunn.

Hilsen, Aksjonsgruppen

Finn oss på Facebook!

En ekstra takk til frivillige, administratorer, hjelpere og moderatorer som gir litt ekstra av sin kompetanse og tid. Dere vet hvem dere er!

 

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star