Velkommen

This slideshow requires JavaScript.

Kjære lærer og skoleelev (og nysgjerrige voksne). På fridager finnes det ikke skoleoppgaver. Da hadde det blitt så travelt for dere å ta igjen alle oppgavene på skolen. Neste oppgave kommer på neste skoledag. Dere står fritt til å bare lese tekstene, gjøre noen av oppgavene eller fullføre hele opplegget.

Du finner mange gode kilder i skoletekstene, men her er noen ekstra til deg som er interessert:

Nettsider: Ukesrapporter og fakta fra Gaza og FN sine nettsider om Palestina.

Nyttige aviser: Ma`an News, Aljazeera, Palestine Weekly, The Electronic Intifada.

Rapport om amputerte i Gaza: Amputees report (english)

I denne kalenderen har vi valgt å anonymisere navnene til menneskene som deler sin historie for å ivareta deres sikkerhet. Andre bilder har vi bevisst valgt å publisere uten navn. Mange av bildene blir brukt som illustrasjon til tekstene. Det betyr at på noen av bildene forteller vi en person sin historie som ikke har tilknytning til personene på bildet.

Alle foto er tatt av lege Hanne Heszlein-Lossius og overlege og professor Mads Gilbert. Begge har arbeidet som solidaritetsleger i Gaza ved flere anledninger. Der driver de medisinske solidaritetsprosjekter og har medisinsk opplæring med palestinere. Legene har også bidratt med historier og øyevitne observasjoner. Hint: Du blir blant annet bedre kjent med Gazalegen i denne kalenderen.

En ekstra takk til frivillige, administratorer, hjelpere og moderatorer som gir litt ekstra av sin kompetanse og tid. Dere vet hvem dere er!

Vi vil gjerne at du deler våre sider ved bruk av lenke, som leder direkte til våre nettsider. Kopiering eller annen form bruk av hele eller deler av innholdet, er kun tillatt av skoler til bruk i undervisning. Andre må be om skriftlig tillatelse.

Vi håper dere liker denne alternative kalenderen. Bruk gjerne kontaktskjemaet for å gi oss en tilbakemelding.

Ta vare på hverandre. Solidarisk hilsen, Aksjonsgruppen.

Foto (c) : Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

5 replies to “Velkommen

  1. Lurer på når filmsnutter publiseres her, slik at vi på skolen kan få tatt en vurdering av hvorvidt vi skal gå for denne kalenderen eller evt. Plan sin… Synes dette ser spennende ut:)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star