As-salāmu `alaikum!

LUKE1Ungdomstrinn

As-salāmu `alaikum!

(Den dagligdagse arabisk hilsen som betyr fred være med deg) Velkommen til en annerledes adventskalender og velkommen til Gaza, som du i dag skal få lære litt om. Gaza er et lite stykke land som grenser til Israel i nord og øst, Middelhavet i vest og Egypt i sør. Gaza er en maraton langt, 42 km, og 4-12 km bredt – ikke større enn Mjøsa. Her bor 2 millioner palestinere!

Det er flere barn enn voksne i Gaza og gjennomsnittsalderen er litt over 17 år. Så mange som 44 % av befolkningen er under 14 år. Hvis du er over tolv år og bor i Gaza har du opplevd fire store militære angrep hittil i livet.

Disse militære angrepene har drept og skadet tusenvis av sivile, svært mange av dem barn og unge. Gaza har vært under beleiring og blokade de siste 11 år. Vet du hva det betyr? Det betyr at man ikke selv kan bestemme om og når man skal reise inn eller ut av Gaza. Strøm og rent drikkevann er det svært lite av. Strøm har de bare hatt ca. fire timer i døgnet siste år. Noen ganger må barna gjøre lekser i mørket.

Blokaden betyr også at lokalt produserte varer ikke kommer ut av Gaza. Veldig lite varer kommer inn. Noen har kalt Gaza for verdens største barnefengsel. Tross alt dette er Gaza preget av sterk livsvilje, kjærlighet og mot. Her finnes 14 universiteter, barna går på skole, selv om de mangler nesten alt av utstyr. Helsevesenet i Gaza er ganske likt det vi har i Norge. De har leger og sykepleiere med lik utdannelse som våre leger og sykepleiere, men de mangler både utstyr og forsyninger på sykehusene.

Mange palestinske barn og voksne trenger proteser etter skader de ble påført under de mange militære angrepene. Vi kommer litt nærmere hverandre i førjulstiden når vi kjøper gaver til de vi er glade i, eller samles rundt gode måltider. Denne førjulstiden skal du få komme nærmere de som lever livene sine uten de samme rettighetene og uten den friheten vi tar for gitt i våre liv. Sammen skal vi gjøre det vi kan for at mennesker i Gaza skal få leve sine liv friere, tryggere og bedre.

Til refleksjon:
1. Se på definisjonen av krig i faktaboksen. Hvordan vil du
beskrive situasjonen i Gaza. Er det krig eller konflikt?
Eventuell hva slags krig eller konflikt er det? Diskuter!
2. Hvor mange av innbyggerne i Gaza er under 14 år?
Hvordan tror du det er i Norge?

Skjermbilde 2018-11-28 21.59.08

Kilder:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gz.html
https://snl.no/Gaza

Barnetrinn

As-salāmu `alaikum!

(Den dagligdagse arabisk hilsen som betyr fred være med deg) Velkommen til en annerledes adventskalender og velkommen til Gaza, som du i dag skal få lære litt om. Gaza er et lite stykke land som grenser til Israel i nord og øst, Middelhavet i vest og Egypt i sør. Gaza er en maraton langt, 42 km, og 4-12 km bredt – ikke større enn Mjøsa. Her bor 2 millioner palestinere!

Det er flere barn enn voksne i Gaza og gjennomsnittsalderen er litt over 17 år. Så mange som 44 % av befolkningen er under 14 år. Hvis du er over tolv år og bor i Gaza har du opplevd fire store militære angrep hittil i livet.

Disse militære angrepene har drept og skadet tusenvis av sivile, svært mange av dem barn og unge. Gaza har vært under beleiring og blokade de siste 11 år. Vet du hva det betyr? Det betyr at man ikke selv kan bestemme om og når man skal reise inn eller ut av Gaza. Strøm og rent drikkevann er det svært lite av. Strøm har de bare hatt ca. fire timer i døgnet siste år. Noen ganger må barna gjøre lekser i mørket.

Blokaden betyr også at lokalt produserte varer ikke kommer ut av Gaza. Veldig lite varer kommer inn. Noen har kalt Gaza for verdens største barnefengsel. Tross alt dette er Gaza preget av sterk livsvilje, kjærlighet og mot. Her finnes 14 universiteter, barna går på skole, selv om de mangler nesten alt av utstyr. Helsevesenet i Gaza er ganske likt det vi har i Norge. De har leger og sykepleiere med lik utdannelse som våre leger og sykepleiere, men de mangler både utstyr og forsyninger på sykehusene.

Mange palestinske barn og voksne trenger proteser etter skader de ble påført under de mange militære angrepene. Vi kommer litt nærmere hverandre i førjulstiden når vi kjøper gaver til de vi er glade i, eller samles rundt gode måltider. Denne førjulstiden skal du få komme nærmere de som lever livene sine uten de samme rettighetene og uten den friheten vi tar for gitt i våre liv. Sammen skal vi gjøre det vi kan for at mennesker i Gaza skal få leve sine liv friere, tryggere og bedre.

Skjermbilde 2018-11-28 21.59.16

Oppgaver:
1. Finn Gaza på kartet! Sammenlign størrelsen av Norge og
Gaza, både flate og befolkning! (Norge har 5,3 millioner
innbyggere)
2. I Gaza bor 2 millioner mennesker og halvparten av dem er
barn. Hvor mange barn er det i Gaza?

Skriv ut utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Hanne Heszlein-Lossius/Tekst: Aksjonsgruppen

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star