Den norske Gazalegen

Mads Gilbert (71) er overlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Han Har lenge vært engasjert i politikk og i solidaritetsarbeid i Palestina.

Han har reist en rekke ganger til Gaza hvor han gjør solidaritetsarbeid på sykehus, driver med opplæring og andre legetjenester på Gazastripen. Gilbert har et langt internasjonalt virke, der medisinfag og politikk går hand i hand. Han har vært aktiv i solidaritetsarbeidet med palestinerne siden 1970-tallet og har tallrike perioder bak seg som lege i Palestina og Libanon. Han har mottatt flere æresbevisninger for sitt arbeid.

Første gang han dro ut i verden som solidaritetslege var i 1981 – den gang til Beirut. Siden den gang har Gilbert rykket ut for å hjelpe krigsskadde i blant annet Angola, Kurdistan, Afghanistan, Burma, Kambodsja og Gaza.
Gilbert har jobbet mye med å utdanne lokale helsearbeidere i krigsområder.

Akkurat nå er Gilbert i Gaza på besøk i Proteseverkstedet (Artificial Limbs & Polio Center, ALPC) ligger i  El-Wehda-gaten midt i Gaza by, Gaza. Mads Gilbert har tatt mange av bildene til denne kalenderen, bidratt med fakta, menneskers historier og vitneobservasjoner.

Skriv ut utskriftsvennlig versjon her!

Video (c) : Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star