Gutt 12 år

LUKE5

Ungdomstrinn

Gazastripen er et lite område, det tar kun én og en halv time å kjøre fra nord til sør. Det er omringet av piggtrådgjerder og murer, og de fleste grensene er kontrollert av israelske
soldater. Det fører til veldig begrenset utvalg i varer, medisiner og alt som er nødvendig og det er få jobbmuligheter. Det hindrer at økonomien på Gaza kan basere seg på vanlig handel med parter utenfra. Arbeidsledigheten er høy, særlig blant unge. Muligheten er ikke så mange, siden det lille Gaza har vært lukket i snart 11 år. Grensen er strengt bevoktet.

To kamerater er ute og leker sammen. De bestemmer seg for å demontere ett av de mange overvåkningskameraene som Israel har satt opp ved grensen til Gaza. For å gjøre dette måtte de snike seg over grensen til israelsk side. I det den ene gutten holder på å demontere kameraet, blir han oppdaget av en israelsk soldat. I stedet for å fjerne gutten, velger soldaten å skyte ham i låret på kloss hold. Guttene blir deretter ført over på palestinsk side. Den skadde gutten blør massivt, og ingen av hans venner klarer å hjelpe ham. På grunn av blodtapet mister han raskt bevisstheten. Soldatene tar gutten med til et sykehus i Israel uten at foreldrene får beskjed. Den 12 år gamle gutten får amputert benet ved hoftenivå.

Tilbake i Palestina sitter familie og venner uten å vite hva som skjedde med gutten og hvor han er. Han er nå tilbake i Gaza, men har ikke fått protese eller sårt tiltrengt behandling. Siden han har flyktningstatus, er han en av de, som mister økonomisk støtte til behandling etter USA’s kutt av støtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA.

Til refleksjon:
1. Hvilke valg hadde de israelske soldatene,
han som skjøt og han som fikk gutten til
sykehus?
2. Hvorfor tror du Palestina er avhengig av
internasjonal støtte?

Skjermbilde 2018-11-28 21.49.14

Kilder:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-hjelpeorganisasjon-for-palestinske-flyktninger-UNRWA
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/oker-stotten-til-palestina/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/fn/profilark2011/fn_unrwa2011.pdf
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/BJBXav/24-timer-i-gaza-dette-er-hverdagens-proevelser

Barnetrinn

Gazastripen er et lite område, det tar kun én og en halv time å kjøre fra nord til sør. Det er omringet av piggtrådgjerder og murer. Varer, medisiner og alt som er nødvendig er
vanskelig å få tak i og det er få jobbmuligheter. Muligheten er ikke så mange, siden det lille Gaza har vært lukket i snart 11 år. Grensen er strengt bevoktet.

En helt vanlig dag i Gaza, to kamerater er ute og leker sammen. De bestemmer seg for å fjerne en overvåkningskamera. Da må de snike seg over grensen til israelsk side. De vet at det ikke er lov, men de synes det er urettferdig med kameraet. En israelsk soldat oppdager dem. Den ene gutten blir skutt i låret. Guttene ble ført tilbake til
Gaza. Den sårete gutten mister raskt bevisstheten. Ingen av hans venner klarer å hjelpe ham. En israelsk soldat tar da gutten over skulderen og får han til et israelsk sykehus. Den 12 år gamle gutten får amputert benet ved hoftenivå.

Tilbake i Gaza satt familie og venner uten å vite hva som skjedde med gutten og hvor han er. Han er nå tilbake hos familien sin i Gaza. Han har ikke fått protese for det benet han mistet. Han har heller ikke fått annen behandling, men det trenger han. I Gaza finnes det ikke den sammen offentlige hjelpen som her i Norge. Det er ulike organisasjoner som hjelper både med hus, mat, skole og helse, som leger og medisiner. De organisasjonene trenger hjelp fra andre land, men USA har sluttet å hjelpe dem. Derfor har Norge og andre land økt sin hjelp. Men det er ikke nok, derfor venter gutten fremdeles på en protese og behandling.

Refleksjon:
1. Tenk på daglig livet til gutten, fra han våkner til han
legger seg. Hvordan har livet til gutten blitt etter at
han mistet benet sitt?

Skjermbilde 2018-11-28 21.52.19

Kilder:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-hjelpeorganisasjon-for-palestinske-flyktninger-UNRWA
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/oker-stotten-til-palestina/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/fn/profilark2011/fn_unrwa2011.pdf

Skriv ut utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Hanne Heszlein-Lossius/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star