Livet i Gaza

This slideshow requires JavaScript.

Ungdomstrinn

Gaza er mindre i enn Oslo, men her lever det 2 millioner mennesker, 4 ganger så mange som i Oslo. Gaza er omringet av murer og piggtrådgjerder. Kystlinjen er overvåket, slik at ingen båt kan passere gjennom. Det er Israel som godkjenner om palestinere kan reise ut av Gaza, selv om du er alvorlig syk som kreft, er det ikke sikkert at du får reise til behandling utenfor. De første seks månedene av 2017 fikk 240 mennesker gjennomsnittlig lov til å krysse grensen daglig for jobb, studier, helse eller hvis de
var medlem av en internasjonal organisasjon. For resten av befolkningen er reisen ut mer eller mindre umulig. Mange har derfor aldri vært utenfor Gazastripen i hele sitt liv.

Blokaden har vart siden 2005 og det er ikke bare mennesker som er sperret inne. Varer, medisiner og alt som trenges for å leve slippes bare i begrenset grad gjennom grensen, likeledes slipper varer som skal selges ikke ut. Du kan hverken kjøpe varer eller selge dine varer. Handel, som er så viktig for et hvert «land» er umulig. Jobber finnes heller ikke mange, derfor er de fleste arbeidsledig. De heldige få som har jobber i Israel vet aldri om de slipper gjennom kontrollposten og på jobb.

Svært mange barn og unge i Gaza har mistet en eller begge foreldrene sine i konflikten. Det har ført til at gjennomsnittsalderen i Gaza er bare litt over 17 år, og nesten halvparten av de som bor i området er barn under 15 år. Det er vanskelig å bygge opp det som er ødelagt når det er mangel både på voksne mennesker og de mest nødvendige ressurser.  Det er for lite vann, mat, medisiner og elektrisitet – og husene er ofte bombet og ødelagt av de mange angrep og kriger som har vært.

Tenk deg å aldri vite hvor neste bombe faller eller hvor neste kule treffer. Hva slags voldsepisoder som vil komme og hvem som blir rammet av dem. Slik har menneskene i Gaza det, hver eneste dag. Barna kan ikke leke trygt ute, foreldrene kan ikke gå sikkert til jobben. Ikke engang i sitt eget hus er man trygg. Farene Gazas innbyggere lever med spenner fra bomber og kuler til bakterieinfeksjoner og virus. Vold og frykt er en del av hverdagen langs Gazastripen.

Prisen å betale for å leve hver dag med uro og usikkerhet er høy, og mange av de som bor i Gaza sliter fysisk og ikke minst psykisk. Ikke minst barna, som har en alt annet enn lys framtid i møte, med mindre situasjonen endrer seg. 84%, av befolkningen på Gaza har behov for humanitær hjelp. Tallet er økende og FN anslår at over to millioner vil ha behov for humanitær hjelp i 2020. Det finnes ingen alternativer enn den hjelpen, selv om palestinerne vil heller livnære seg selv.

Til refleksjon:
Les faktaboksen og diskuter! Hvordan er livet i Gaza?

Skjermbilde 2018-11-28 22.18.21

Kilder:
https://www.fn.no/Konflikter/Palestina
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-forholdene-pa-gazastripen-forverres
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO-Sep2018-monthly_report-final.pdf?ua=1

Barnetrinn

Gaza er mindre i enn Oslo, men her lever det 2 millioner mennesker, 4 ganger så mange som i Oslo. Gaza er omringet av murer og piggtrådgjerder. Kystlinjen er overvåket, slik at ingen båt kan passere gjennom. Det er Israel som godkjenner om palestinere kan reise ut av Gaza, selv om du er alvorlig syk som kreft, er det ikke sikkert at du får reise til behandling utenfor. De første seks månedene av 2017 fikk 240 mennesker gjennomsnittlig lov til å krysse grensen daglig for jobb, studier, helse eller hva det
måtte være. For resten av befolkningen er reisen ut mer eller mindre umulig. Mange har derfor aldri vært utenfor Gazastripen i hele sitt liv.

Blokaden har vart siden 2005 og det er ikke bare mennesker som er sperret inne. Varer, medisiner og alt som trenges for å leve slippes bare i begrenset grad gjennom grensen, likeledes slipper varer som skal selges ikke ut. Du kan hverken kjøpe varer eller selge dine varer. Handel, som er så viktig for et hvert «land» er umulig. Jobber finnes heller ikke mange, derfor er de fleste arbeidsledig. De heldige få som har jobb i Israel vet aldri om de slipper gjennom kontrollposten og på jobb.

En tredjedel av jordbruksområder er ikke brukbart og fiskerne er avskåret fra 85% av farvannet i sjøen på grunn av blokaden. Fattigdom og mangel på mat fører til at svært mange barn er feilernært og kan få seinskader. Svært mange barn og unge i Gaza har mistet en eller begge foreldrene sine i konflikten. Det har ført til at gjennomsnittsalderen i Gaza er bare litt over 17 år, og nesten halvparten av de som bor i området er barn under 15 år. Det er vanskelig å bygge opp det som er ødelagt når det er mangel både på voksne mennesker og de mest nødvendige ressurser. Det er for lite vann, mat, medisiner og elektrisitet – og husene er ofte bombet og ødelagt av de mange angrep og kriger som har vært.

Tenk deg å aldri vite hvor neste bombe faller eller hvor neste kule treffer. Hva slags voldsepisoder som vil komme og hvem som blir rammet av dem. Slik har menneskene i Gaza det, hver eneste dag. Barna kan ikke leke trygt ute, foreldrene kan ikke gå sikkert til jobben. Ikke engang i sitt eget hus er man trygg. Farene Gazas innbyggere lever med spenner fra bomber og kuler til bakterieinfeksjoner og virus. Vold og frykt er en del av hverdagen langs Gazastripen.

Prisen å betale for å leve hver dag med uro og usikkerhet er høy, og mange av de som bor i Gaza sliter fysisk og ikke minst psykisk. Ikke minst barna, som har en alt annet enn lys framtid i møte, med mindre situasjonen endrer seg. 84%, av befolkningen på Gaza har behov for humanitær hjelp. Tallet er økende og FN anslår at over to millioner vil ha behov for humanitær hjelp i 2020. Det finnes ingen andre muligheter enn den hjelpen, selv om palestinerne heller vil livnære seg selv.

Til refleksjon:
Snakk om det du har lest!

Skjermbilde 2018-11-28 22.22.14

Kilder:
https://www.fn.no/Konflikter/Palestina
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-forholdene-pa-gazastripen-forverres
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO-Sep2018-monthly_report-final.pdf?ua=1

Skriv ut utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Hanne Heszlein-Lossius og Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star