Rehabilitering hjelper

This slideshow requires JavaScript.

Ungdomstrinn

Jasmin har amputert begge bena sine. Historien til Jasmin starter i 2009. Hun bodde i tredje etasje sammen med storfamilien sin. En morgen våknet familien til nyheten om at Israelske styrker hadde invadert et område i nabolaget. Barna i familien løp opp på taket av bygningen for å sjekke om de kunne se noe. Dette var noe de hadde for vane å gjøre. På taket stod Jasmin (14), Anessa (12), Aliya (10) og Kareem (16). Alle søskenbarn.

Plutselig roper en av barna: «En missil». De prøvde å løpe i sikkerhet, men ble løftet opp av trykkbølgen for så å bli sendt i bakken. Når Jasmin omsider våkner opp på sykehuset får hun den tunge beskjeden. Jasmin begynte umiddelbart å gråte. Hun brukte hendene sine på å kjenne etter der hvor bena tidligere hadde vært. Hun hadde hatt lange bein minnes hun. Nå var det ingenting der. Kareem våknet opp på sykehuset dagen etterpå og fikk en vondt beskjed av sin far: «Det går bra sønn. I det minste er det ikke så ille som med de andre. Jasmin har mistet begge bena sine og Anessa og Aliya er døde. Du har bare mistet én fot». Kareem fikk sjokk.

I dag lever Jasmin (23) og Kareem (25) med proteser, men de gjør ikke så mye. For det meste sitter de i stillhet uten Anessa og Aliya. Etter amputasjonen må en lære å bruke riktige muskler og å holde balansen, som er ikke en selvfølge etter en amputasjon. Mangel på behandling eller rehabilitering fører til seinskader fordi muskler brukes feil eller skeiv og det kan føre til nye skader, som i hofte eller rygg ved beinskader. Begge kunne trengt skikkelig rehabilitering for å kunne leve et mer fullverdig liv.

Proteseverkstedet og rehabiliteringssenteret ALPC har vært et uunnværlig tilbud for alle med behov for proteser og ortopediske hjelpemidler i 44 år. Verkstedet er den eneste produsenten og tilbyderen av proteser i Gaza, og senteret har lokaler med god standard og med rent vann. Til og med strømtilgangen er noenlunde stabil, til tross for de daglige strømutkoblingene. Ved senteret tilbys rehabilitering, og i tillegg produksjon og tilpassing av protesen. Dette hjelper ikke bare de skadede til å håndtere et nytt liv med protese. Ved å hjelpe pasienten tilbake på bena både fysisk og psykisk, hjelper senteret samtidig en hel familie, nære slektninger og venner. For de aller fleste blir ALPC er
både et rehabiliteringssenter og et fristed.

Skjermbilde 2018-11-29 10.41.22

Til refleksjon:
I Palestina finnes det lite offentlige støtte som
arbeidsledighetstrygd og sykepenger. Hva tror du skjer
med familien hvis den som forsørger familien blir skadet
og ikke kan jobbe mer?

Barnetrinn

Jasmin har amputert begge bena sine. Hun er en av de heldige som har fått proteser. Hvis vi i det hele tatt kan kalle det heldig. Historien til Jasmin er ikke den eneste fra Gaza. Historien hennes starter i 2009. Hun bodde i tredje etasje sammen med storfamilien sin. En morgen våknet familien til nyheten om at israelske styrker hadde invadert et område i nabolaget. Barna i familien løp opp på taket av bygningen for å sjekke om de kunne se noe. Dette var noe de hadde for vane å gjøre. På taket stod Jasmin (14), Anessa (12), Aliya (10) og Kareem (16). Alle søskenbarn.

Plutselig roper en av barna: «En missil». De prøvde å løpe i sikkerhet, men ble løftet opp av trykkbølgen for så å bli sendt i bakken. Når Jasmin omsider våkner opp på sykehuset får hun den tunge beskjeden. Jasmin begynte umiddelbart å gråte. Hun brukte hendene sine på å kjenne etter der hvor bena tidligere hadde vært. Nå var det ingenting der. Kareem våknet opp på sykehuset dagen etterpå, han hadde mistet foten sin. Av faren fikk han den vonde beskjeden at Anessa og Aliya var død.

I dag lever Jasmin (23) og Kareem (25) med proteser, men de gjør ikke så mye. For det meste sitter de i stillhet uten Anessa og Aliya. Begge kunne trengt skikkelig rehabilitering for å kunne leve et mer fullverdig liv.

Proteseverkstedet og rehabiliteringssenteret ALPC har vært et uunnværlig tilbud for alle med behov for proteser og ortopediske hjelpemidler i 44 år. Verkstedet er den eneste produsenten og tilbyderen av proteser i Gaza, og senteret har lokaler med god standard og med rent vann. Til og med strømtilgangen er noenlunde stabil, til tross for de daglige strømutkoblingene. Ved senteret tilbys rehabilitering, og i tillegg produksjon og tilpassing av protesen. Dette hjelper ikke bare de skadede til å håndtere et nytt liv med protese. Ved å hjelpe pasienten tilbake på bena både fysisk og psykisk, hjelper senteret samtidig en hel familie, nære slektninger og venner. For de aller fleste blir ALPC er
både et rehabiliteringssenter og et fristed.

Skjermbilde 2018-11-29 10.41.22
Til refleksjon:
Snakk sammen om det du har lest!

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star