Menneskerettigheter i Gaza

This slideshow requires JavaScript.

Ungdomstrinn

I 2005 bestemte Israel å trekke ut alle sine styrker og bosettinger fra Gazastripen. Israel iverksatte deretter en blokade mot Gazastripen. Organisasjoner som WHO, Leger uten grenser og FN kritiserer blokaden og de ulevelige forholdene den skaper bak murene og piggtråden. FN anser Gazastripen for fortsatt å være under israelsk okkupasjon.

Etter nærmere elleve år med blokade er livet i Gaza vanskelig. Strøm og vann finnes bare rund 4-11 timer per dag. Uten strøm fungere heller ikke kjøleskap som gjør det vanskelig å oppbevare mat. Mangel på matvarer og jordbruk kan føre til feilernæring, som igjen kan føre til skader senere. Uten nok vann kan barn ikke vaske seg eller drikke rent vann. Det kan de bli syk av.  Helsetilbud slik vi kjenner det finnes ikke, skoler er vanskelig å drive uten økonomisk støtte. Nesten halvparten av alle menneskene har ikke arbeid og dermed ikke lønn og penger til mat og hus. 84% av palestinerne på Gazastripen er nå avhengig av humanitær bistand.

Mange barn i dag er blitt vant til at det ikke finnes elektrisitet og vann og at familiene er rammet av arbeidsledighet og fattigdom. Noen kjenner ikke noe annet liv enn den innenfor murene. Utdanning er begrenset. De har også begrenset tilgang til organisert fritids- og sportsaktiviteter. Noen er traumatisert av alt de har opplevd.

Konflikten i Gaza har vart lenge. Den store krigen mot Gazastripen var sommeren 2014. Da ble 2100 palestinere, de fleste sivile, og 73 israelere, de fleste av dem soldater drept, ifølge FN. At de palestinske tapene av menneskeliv er så voldsomt store i forhold til de israelske, tydeliggjør den enorme forskjellen som ligger i Israels rolle som okkupant og palestinerne som okkupert.

Et luftangrep er varslet. Mohammed løper hjem så fort han kan. Men det er ingen tilfluktsrom i Gaza, så foreldrene og de seks barn ta dekning i et soverom. «Mohammed husker den siste krigen for to år siden. Han visste hva som skulle skje», forklarer hans mor Mariam. Hun forteller hvordan gutten, hvit av frykt, dekket ansiktet og ørene med en pute. «Jeg trodde han kom til å kvele seg», sier hun. En øredøvende eksplosjon sendte plutselig splinter og glass gjennom rommet. «Alle barna begynte å skrike. Jeg klarte å roe dem ned, men etterpå var de i sjokk – de var ikke i stand til å snakke.» «Siden har Mohammed startet sengevæting igjen. Det eneste min fem år gamle datter Ghina sier er ”Mamma, de vil bombe huset vårt”. Når faren går ut, klamrer hun seg til ham. Hun tror at han ikke vil komme tilbake hvis hun lar ham gå», forteller hun. Mariam vet ikke hva hun skal fortelle sine små barn. «Jeg kan ikke fortelle dem sannheten, at det ikke er trygt her, og at vi ikke har noe sted å flykte», sier hun.

Skjermbilde 2018-11-29 11.24.47

Til refleksjon:
Hva ville du har savnet mest hvis du hadde bodd i Gaza?
Reflekter over din drømmer og planer om en framtid og de
mulighetene som barn og unge har i Gaza.

Kilder:

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/09/gaza-children-suffer-war-trauma-years-170910080659516.html
https://www.who.int/emergencies/crises/opt/en/
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/situation-reports.html
https://legerutengrenser.no/land/palestina
https://www.fn.no/Konflikter/Palestina
https://www.psykologforeningen.no/publikum/videoer/videoer-om-psykiske-lidelser/hva-er-traumer-og-traumebehandling

Barnetrinn

FN’s barnekonvensjon sier:
• Alle barn er født frie og er like mye verdt.
• Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
• Alle barn har rett til beskyttelse.
• Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
• Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
• Alle barn har rett til å gå på skole.
• Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
• Alle barn har de samme rettighetene.

Etter nærmere elleve år med blokade er livet i Gaza vanskelig. Strøm og vann finnes bare rund 4-11 timer per dag. Uten strøm fungere heller ikke kjøleskap som gjør det vanskelig å oppbevare mat. Mangel på matvarer og jordbruk kan føre til feilernæring, som igjen kan føre til skader senere. Uten nok vann kan barn ikke vaske seg eller drikke rent vann. Det kan de bli syk av.  Helsetilbud slik vi kjenner det finnes ikke, skoler er vanskelig å drive uten økonomisk støtte. Nesten halvparten av alle menneskene har ikke arbeid og dermed ikke lønn og penger til mat og hus. 84% av palestinerne på Gazastripen er nå avhengig av humanitær bistand.

Mange barn i dag er blitt vant til at det ikke finnes elektrisitet og vann og at familiene er rammet av arbeidsledighet og fattigdom. Noen kjenner ikke noe annet liv enn den innenfor murene. Utdanning er begrenset. De har også begrenset tilgang til organisert fritids- og sportsaktiviteter. Noen er traumatisert av alt de har opplevd.

«Mohammed husker den siste krigen for to år siden. Han visste hva som skulle skje», forklarer hans mor Mariam. Hun forteller hvordan gutten, hvit av frykt, dekket ansiktet og ørene med en pute. «Jeg trodde han kom til å kvele seg med puten», sier hun. Så kommer en øredøvende eksplosjon. «Alle barna begynte å skrike. Jeg klarte å roe dem ned, men etterpå var de i sjokk – de var ikke i stand til å snakke.» Heldigvis ble ingen av familien skadet. «Siden har Mohammed startet sengevæting igjen. Det eneste min fem år gamle datter Ghina sier er ”Mamma, de vil bombe huset vårt”. Når faren går ut, klamrer hun seg til ham. Hun tror at han ikke vil
komme tilbake hvis hun lar ham gå», forteller hun. Mariam vet ikke hva hun skal fortelle sine små barn. «Jeg kan ikke fortelle dem sannheten, at det ikke er trygt her, og at vi ikke har noe sted å flykte», sier hun.

Skjermbilde 2018-11-29 11.24.55

Til refleksjon:
Tenk over barnas rettigheter som står øverst. Har barna i Gaza de samme
rettighetene?

Kilder:

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/09/gaza-children-suffer-war-trauma-years-170910080659516.html
https://www.who.int/emergencies/crises/opt/en/
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/situation-reports.html
https://legerutengrenser.no/land/palestina
https://www.fn.no/Konflikter/Palestina
https://www.psykologforeningen.no/publikum/videoer/videoer-om-psykiske-lidelser/hva-er-traumer-og-traumebehandling

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Hanne Heszlein-Lossius/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star