En advokats historie

LUKE7

Ungdomstrinn

Dette er “Abdul”, han en ung og nyutdannet jurist. Tidligere i år dro han for å delta på “Great March of Return” (“rett til retur”) sammen med noen studiekamerater. “Abdul” har alltid engasjert seg for å hjelpe andre mennesker og ville kjempe for deres rettigheter og frihet.

Israelske styrker skjøt med skarpt og mange ble skadet – “Abdul” var en av dem. Skadene hans var store, han mistet veldig mye blod. Det er et under at han klarte seg. Han hadde et langt sykeleie med store smerter, men var positiv og brukte tiden sin på  til å oppmuntre andre som hadde fått amputert lemmer og spredte lys, varme og håp blant pasientene. Han er fortsatt en ressurs for andre.

“Abdul” kan i dag ikke jobbe pga. store smerter og plager etter skadene han fikk. Vi ønsker å hjelpe ham på bena igjen slik at han kan fortsette å hjelpe andre mennesker og kjempe for et bedre liv for seg selv og barna i Gaza. Proteseverkstedet kan gi ham en ny fot med vår hjelp. Siden «Great March of Return» har startet har den israelske hæren økt sine styrker langs gjerdet – og ga ordre om å skyte enhver innen flere hundre meter fra gjerdet.

I følge WHO er over 24000 mennesker skadet og 228 drept av Israelske styrker. Skadene til over 5 000 mennesker er hovedsakelig i armer og bein og mange måtte amputeres. Kun 1 israelsk soldat ble drept under protestene og 40 skadet.

Til refleksjon:
Abdul er utdannet jurist og ble skadet da han protesterte
mot urettferdighet. Du har lært en del om Gaza hittil. Se
forenklet utgave av FN’s menneskerettighetserklæring og
tenk på hele hans live i Gaza. Hvilken menneskerettighet
får han ikke oppfylt?

Skjermbilde 2018-11-29 11.45.44

Kilder:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-forholdene-pa-gazastripen-forverres
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/situation-reports.html

Barnetrinn

Dette er “Abdul”. Han en ung og nyutdannet jurist. Tidligere i år dro han for å delta på en protestmarsj sammen med noen studiekamerater. “Abdul” har alltid engasjert seg for å hjelpe andre mennesker og ville kjempe for deres rettigheter og frihet.

Israelske styrker skjøt på menneskene som protesterte og mange ble skadet – “Abdul” var en av dem. Skadene hans var store, det er et under at han klarte seg. Han hadde et langt sykeleie med store smerter, men var positiv og brukte tiden sin på  til å oppmuntre andre som hadde fått amputert lemmer og spredte lys, varme og håp blant pasientene.

“Abdul” kan i dag ikke jobbe pga. store smerter og plager etter skadene han fikk. Vi ønsker å hjelpe ham på bena igjen slik at han kan fortsette å hjelpe andre mennesker og kjempe for et bedre liv for seg selv og barna i Gaza. Proteseverkstedet kan gi ham en ny fot med vår hjelp.

Til refleksjon:
Abdul protesterte mot noe han synes er urettferdig. Har
du noen ganger protestert mot noe som er urettferdig?
Hva var det?

 

Skjermbilde 2018-11-29 11.45.33

Kilder:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-forholdene-pa-gazastripen-forverres
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/situation-reports.html

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Hanne Heszlein-Lossius/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star