Statløs flyktning i eget land

LUKE22

Ungdomstrinn

Staten Israel ble opprettet i 1948, til tross for omfattende protester fra palestinerne som bodde i området fra før. Sammenstøtene mellom palestinere og israelere har vært mange og blodige og siden 1967 har palestinerne levd under israelsk okkupasjon.

Palestinerne ønsker også å bli en egen stat og søkte i 2012 om medlemskap i FN, men fikk bare status som observatørstat. I 2015 ble Palestina medlem i Den internasjonale straffedomstolen (ICC). I dag har 137 av FNs 193 medlemsland anerkjent Palestina som stat. Til sammen representerer disse landene 80 prosent av verdens befolkning.
Tidligere leste du om FNs hjelpeorganisasjonen, UNRWA. Mandatet til UNRWA er å hjelpe de 750 000 palestinere som flyktet under krigen i 1948-49. I tillegg har etterkommerne til disse flyktningene også krav på beskyttelse. Til sammen utgjør dette 5,15 millioner palestinske flyktninger. Både WHO, FN og Leger uten grenser betegner leveforholdene i Gaza på grensen til ulevelig.

Da staten Israel ble opprettet i 1948 forlot palestinerne sine hus, heim, gårder, plantasjer, butikker, forretninger; alt de eide og hadde skapt i generasjoner. Bare det mest nødvendige kunne tas med på flukt. Derfor har Retten til å returnere til sin hjemplass vært en viktig krav i den snart 70 år lange konflikten. Det har heller aldri blitt utbetalt en kompensasjon for tapte verdier til palestinske flyktninger, selv om begge er forankret i FNs resolusjon 194. Israel ønsker ikke at palestinerne vender heim, fordi da blir det for mange palestinerne i staten Israel, som de ønsker skal bestå av israelerne. Slik lever Palestinerne under besværlige forhold, langt fra sin hjemplass og det har de gjort i snart 70 år. Mange tusen har død uten å kunne vende tilbake til hjemplassen sin.

Definisjonen av hvem som er flyktninger viktig. Av de opprinnelige flyktninger er per i dag rund 500 000 i livet, de fleste er naturlig nok så gammelt og kommer til å dø av alder i løpet av få år. Hva så med de rund 4,5 mill etterkommerne, som per i dag har flyktningstatus?

Trump-administrasjonen vil motsette seg “retten til å returnere” for etterkommere av flyktninger, som ifølge dem ikke er flyktninger eller har flyktningstatus. Mister etterkommerne flyktningstatus og dermed “retten til returnere” og de opprinnelige flyktningene dør, så er hjemplassene tapt for alltid, uten kompensasjon.

Til refleksjon:
1. Tenk deg at du, din familie og alle naboer hadde
blitt flyttet over grensen til Sverige. Hva hadde du
savnet mest av heimplassen din?
2. Hva synes du om retten til å returnere? Skal den
gjelde for alle palestinske flyktninger? Hva med
kompensasjon?
3. Spiller det noen rolle om Palestina er en egen stat
eller ikke?

Skjermbilde 2018-11-29 12.46.09

Kilder:
https://www.fn.no/Konflikter/Palestina
https://www.fn.no/Nyheter/USA-kutter-all-bistand-til-palestinske-flyktninger.-Naa-ber-FN-flere-land-om-aa-bidra
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-hjelpeorganisasjon-for-palestinske-flyktninger-UNRWA
https://www.timesofisrael.com/haley-palestinian-right-of-return-should-be-off-the-table/
https://www.timesofisrael.com/shift-to-unhcr-criteria-would-strip-refugee-status-from-millions-of-palestinians/

Barnetrinn

Da staten Israel ble opprettet i 1948 måtte palestinerne forlate sine hus, heim, gårder, plantasjer, butikker, forretninger; alt de eide og hadde skapt i generasjoner. Bare det mest nødvendige kunne tas med på flukt. De flyktet til omkringliggende områder og levde i flyktningeleirer, som etter hvert ble til boplasser. FN bestemte at hvis de ville komme tilbake til sine hjemplasser og leve fredelig med sine naboer, så kunne de det. De som ikke ville tilbake til sine hjemplasser, som nå var en del av Israel, skulle få penger for det de hadde tapt.

Ennå den dag i dag, etter 70 år, lever palestinerne i flyktningeområder og har ikke flyttet tilbake til hjemplassene sine. I de nåværende boområder eies ikke jorden av palestinske flyktninger. FNs hjelpeorganisasjonen, UNRWA leie jorden fra landeierne. De palestinske flyktninger kan bruke jorden så lenge de oppholde seg der, men mye av jorden er ødelagt av all krigen som har vært og kan ikke brukes til å dyrke mat. Det er vanskelig å leve i Gaza, det mangler det meste og framtidsutsiktene ser ikke lys ut, selv om folk prøver å gjør det beste ut av situasjonen. Derfor har “retten til å returnere” til sin hjemplass vært en viktig krav i den snart 70 år lange konflikten. Det har heller aldri blitt utbetalt en kompensasjon for det de har tapt. Mange av de som flyktet i 1948 har død eller er veldig gammelt og kommer til å dø snart. Deres barn og barnebarn gi ikke opp drømmen om å flytte tilbake til hjemplassene.

Enkelte land har begynt å arbeide for at ikke alle palestinske flyktninger skal ha Retten til å returnere til hjemplassene. Ifølge dem er bare de som flyktet i 1948 flyktninger, mens deres barn og barnebarn ikke skal regnes som flyktninger lenger. Hvis de ikke er flyktninger lenger, mister de retten til å kunne vende tilbake til hjemplassen. Hjemplassene er tapt for alltid, uten kompensasjon.

Til refleksjon:
1. Tenk deg at både du, din familie og alle naboer hadde
blitt flyttet over grensen til Sverige. Hva ville du har
savnet mest av heimplassen din?

Skjermbilde 2018-11-29 12.46.20

Kilder:
https://www.fn.no/Konflikter/Palestina
https://www.fn.no/Nyheter/USA-kutter-all-bistand-til-palestinske-flyktninger.-Naa-ber-FN-flere-land-om-aa-bidra
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-hjelpeorganisasjon-for-palestinske-flyktninger-UNRWA
https://www.timesofisrael.com/haley-palestinian-right-of-return-should-be-off-the-table/
https://www.timesofisrael.com/shift-to-unhcr-criteria-would-strip-refugee-status-from-millions-of-palestinians/ 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5322304,00.html

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Hanne Heszlein-Lossius/Tekst: Aksjonsgruppen

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star