3. søndag i advent

Gutt.png

Kjære lærer og skoleelev (og nysgjerrige voksne). På fridager finnes det ikke skoleoppgaver. Da hadde det blitt så travelt for dere å ta igjen alle oppgavene på skolen. Neste oppgave kommer på neste skoledag.

“Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede

Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede” Inger Hagerup

Les mer om kalenderen, skoleoppgaver, regler og opphavsrett her.

Illustrasjon (c) : Anja Skovly Freberg

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star