Skadde i Gaza

LUKE10

Å miste en fot eller en arm fører med seg enorme konsekvenser langt utover selve amputasjonen. Når du mister en fot, mister du også jobben din.  Familien og slektningene dine mister det lille de har av økonomisk stabilitet. Det er nemlig slik at de aller fleste som må amputere i Gaza er unge menn, som ofte er hovedforsørgere for
nærmeste familie og slektninger. Du blir altså sittende der og se på at familien din ikke lenger har mat på bordet. Du har gått fra å være den sterke, gode pappaen som alltid fikser ting og som alltid sørger for mette mager, til å trenge hjelp til å komme deg opp fra sengen.

Svært mange palestinere blir skadet i den pågående konflikten i Gaza. WHO offentliggjør annenhver uke en rapport. Det er dystert lesning.  Leger uten grenser har påpekt siden april en alvorlig økning av skuddskader, spesielt i lemmer. I følge Amnesty International brukes våpen som forårsaker mest mulig skadet. Veldig mange av skadene fører til amputasjoner, siden mars er det gjennomført 106 amputasjoner, av dette er det
17 barn.

Allerede i 2014 rapporterte Unicef om det høye antall barn som ble drept og skadet. Barnas situasjon har ikke forbedret seg. Hvordan skal egentlig et samfunn, hvor nesten halvparten av befolkningen er 14 år eller yngre, fungere? Når så mange er barn, blir barna voksne altfor tidlig. Kanskje du snart må bytte ut fotballen og leken med arbeid og bekymringer for om lillebror spiser nok?

Byrden det lokale medisinske hjelpeapparatet må håndtere i Gaza er enorm. Det store antallet skadede fører til at helsesystemet er i ferd med å kollapse på Gaza. Oppgaven til helsesystemet er å hjelpe og behandle syke. I tillegg til at mange er drept og titusener skadet og fått lemmer amputert, så blir også helsepersonell beskutt av israelske soldater. I 2018 var det per september 237 angrep på helsepersonell, i disse ble 3 drept og 417 skadet . I tillegg var 65 ambulanser berørt av angrep, 15 andre syketransporter og to helseinstitusjoner ble truffet.

«Selv om jeg kaster stein, betyr vel ikke det at de kan skyte av meg beinet?» Nanooh (24) ligger på sykesengen på Gazas sentralsykehus al-Shifa med høyrebeinet i bandasje og stålskinner festet inn i leggen. Jeg krever at Israel åpner grensen. «Det viktigste for meg er å kunne forlate Gaza. Jeg vil til et sted med humanitet og medmenneskelighet», sier Nanooh.

Til refleksjon:
I Gaza finnes det selvfølgelig helt vanlige syke, alt fra kreft, til Diabetess, til lungesykdommer o flere.
Hvordan tror du det er med dem, når helsesystemet flommer over av akutt skadete?

Kilder:
http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un-agencies-deeply-concerned-over-killing-of-health-volunteer-in-gaza.html?format=html
http://www.emro.who.int/pse/health-infographics.html
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-leger-uten-grenser-ser-en-uvanlig-okning-av-alvorlig-og-kritiske-skuddskader-pa

Barnetrinn

Å miste en fot eller en arm fører med seg enorme konsekvenser langt utover selve amputasjonen. Når du mister en fot, mister du også jobben din.  Familien og slektningene dine mister det lille de har av økonomisk stabilitet. Det er nemlig slik at de aller fleste som må amputere i Gaza er unge menn, som ofte er hovedforsørgere for
nærmeste familie og slektninger. Du blir altså sittende der og se på at familien din ikke lenger har mat på bordet. Du har gått fra å være den sterke, gode pappaen som alltid fikser ting og som alltid sørger for mette mager, til å trenge hjelp til å komme deg opp fra sengen.

Svært mange palestinere blir skadet i den pågående konflikten i Gaza. Veldig mange av skadene fører til amputasjoner, siden mars er det gjennomført 106 amputasjoner, av dette er det 17 barn. Allerede i 2014 rapporterte Unicef om det høye antall barn som ble mistet livet eller ble skadet. Barnas situasjon har ikke forbedret seg. Hvordan skal egentlig et samfunn, hvor nesten halvparten av befolkningen er 14 år eller yngre, fungere? Når så mange er barn, blir barna voksne altfor tidlig. Kanskje du snart må bytte ut fotballen og leken med arbeid og bekymringer for om lillebror spiser nok?

«Selv om jeg kaster stein, betyr vel ikke det at de kan skyte av meg beinet?» Nanooh (24) ligger påsykesengen på Gazas sentralsykehus al-Shifa med høyrebeinet i bandasje og stålskinner festet inn i leggen. «Jeg krever at Israel åpner grensen. Det viktigste for meg er å kunne forlate Gaza. Jeg vil til et sted med humanitet og medmenneskelighet», sier Nanooh.
 
Til refleksjon:
Tenk deg at du har ansvar for familien din, dine søsken i en døgn. Fra dere våkne om morgenen til dere legger dere om kvelden. Alt fra mat, til å komme seg til og fra skole eller heim, alt dere gjør i løpet av en dag. Hvordan klarer dere eller du det?

Kilder:
http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un-agencies-deeply-concerned-over-killing-of-health-volunteer-in-gaza.html?format=html
http://www.emro.who.int/pse/health-infographics.html
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-leger-uten-grenser-ser-en-uvanlig-okning-av-alvorlig-og-kritiske-skuddskader-pa

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star