Eldre i Gaza

5dbe87a9-16d0-489f-a1c8-a6574edbe931

Ungdomstrinn

Ett mindre ben. Smerter. Ingen lindring. Ingen rehabilitering. Så lenge “Adam” kan huske har landet hans vært okkupert av andre. Ingen frihet, slik vi kjenner den. Han har ikke tall på hvor mange militære angrep han har vært vitne til. Ingen fred. Han kan heller ikke huske et liv uten at deler av døgnet var uten strøm, vann og andre vanlige ting. Ingen sikkerhet. “Adam” har vært flyktning i store deler av sitt liv. Han er en av bare 3 % som er eldre enn 65 år. 7 % er over 55 år. Det er med andre ord ikke mange eldre i Palestina.

For ett år siden skapte USAs president Donald Trump begeistring i store deler av Israel, samtidig som han møtte bred fordømmelse i Midtøsten, da han besluttet å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Mandag 14.mai 2018 ble ambassaden i Jerusalem høytidelig åpnet. For palestinerne var det enda en trist nyhet. Jerusalem har en lang historie. Byen er et hellig sted for tre verdensreligioner, og både Israel og Palestina ønsker at den skal være hovedstad for landene deres. Status, grenser og makten i Jerusalem er en av de eldste stridspunkter i den lange konflikten. Mens
israelerne feiret den nye hovedstaden, følte Palestinerne seg enda en gang maktesløs.  Demonstrantene ga seg derfor til kjenne i gatene på Gazastripen denne dagen.

I dagene rund 14. mai ble ifølge WHO 63 mennesker drept og 3414 skadet. En av disse var “Adam”, en eldre pensjonert mann og far til tre barn. “Adam” deltok på demonstrasjonen for å vise sin motstand til flyttingen av den amerikanske ambassaden. Han pleier ikke å engasjere seg sterkt eller ha sterke meninger. Han ønsket bare å bruke sin menneskerett til å si sin mening. Den eldre mannen stod langt bak i demonstrasjonen, og kjente etterhvert en trykkbølge komme mot han og tusenvis av
demonstranter. Han husker ikke mye etter dette, men da han var ved bevissthet igjen, fikk han vite at han hadde mistet sin venstre fot.

Den eldre mannen var lenge på sykehus etter den traumatiske opplevelsen. “Adam” har hatt en lang rekonvalesens, og han kan ikke lenger bevege seg fritt uten hjelpemiddel. Han har trolig vært flyktning i nærmere 50 år. På grunn av dette har han ikke like rettigheter for å få helsehjelp. Den langvarige mangelen på utstyr og medisiner har ført til at “Adam” fortsatt venter på protese og rehabilitering.

Proteseverkstedet (ALPC) i Gaza er det eneste som tilbyr proteser til sivile som blir skadet i angrep. I tillegg tilbyr ALPC rehabilitering til ofrene etter volden, som er helt nødvendig for ofrene til å klare seg etter amputasjon.

Til refleksjon:
1. Hvorfor tror dere at det ikke finnes flere eldre i Gaza?
2. Hvordan er livet til din bestemor eller bestefar? Hvordan har det vært? Sammenlign det med livet til “Adam”.

Kilder:
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Gazans-bury-dead-after-bloodiest-day-of-Israel-border-protests-556460
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/situation-reports.html
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO-Sep2018-monthly_report-final.pdf?ua=1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html

Barnetrinn

Ett mindre ben. Smerter. Ingen lindring. Ingen rehabilitering. Så lenge “Adam” kan huske har landet hans vært okkupert av andre. Ingen frihet, slik vi kjenner den. Han har ikke tall på hvor mange militære angrep han har vært vitne til. Ingen fred. Han kan heller ikke huske et liv uten at deler av døgnet var uten strøm, vann og andre vanlige ting. Ingen sikkerhet. “Adam” har vært flyktning i store deler av sitt liv. Han er en av bare 3 % som er eldre enn 65 år. 7 % er over 55 år. Det er med andre ord ikke mange eldre i Palestina.

For ett år siden skapte USAs president Donald Trump begeistring i store deler av Israel, samtidig som han møtte bred fordømmelse i Midtøsten, da han besluttet å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Mandag 14.mai 2018 ble ambassaden i Jerusalem høytidelig åpnet. For palestinerne var det enda en trist nyhet. Jerusalem har en lang historie. Byen er et hellig sted for tre verdensreligioner, og både Israel og Palestina ønsker at den skal være hovedstad for landene deres. Status, grenser og makten i Jerusalem er en av de eldste stridspunkter i den lange konflikten. Mens
israelerne feiret den nye hovedstaden, følte Palestinerne seg enda en gang maktesløs.  Demonstrantene ga seg derfor til kjenne i gatene på Gazastripen denne dagen.

I dagene rund 14. mai ble ifølge WHO 63 mennesker drept og 3414 skadet. En av disse var “Adam”, en eldre pensjonert mann og far til tre barn. “Adam” deltok på demonstrasjonen for å vise sin motstand til flyttingen av den amerikanske ambassaden. Han pleier ikke å engasjere seg sterkt eller ha sterke meninger. Han ønsket bare å bruke sin menneskerett til å si sin mening. Den eldre mannen stod langt bak i demonstrasjonen, og kjente etterhvert en trykkbølge komme mot han og tusenvis av
demonstranter. Han husker ikke mye etter dette, men da han var ved bevissthet igjen, fikk han vite at han hadde mistet sin venstre fot.

Den eldre mannen var lenge på sykehus etter den traumatiske opplevelsen. “Adam” har hatt en lang rekonvalesens, og han kan ikke lenger bevege seg fritt uten hjelpemiddel. Han har trolig vært flyktning i nærmere 50 år. På grunn av dette har han ikke like rettigheter for å få helsehjelp. Den langvarige mangelen på utstyr og medisiner har ført til at “Adam” fortsatt venter på protese og rehabilitering.

Proteseverkstedet (ALPC) i Gaza er det eneste som tilbyr proteser til sivile som blir skadet i angrep. I tillegg tilbyr ALPC rehabilitering til ofrene etter volden, som er helt nødvendig for ofrene til å klare seg etter amputasjon.

Til refleksjon:
1. Hvordan er livet til din bestemor eller bestefar? Hvordan har det vært? Sammenlign det med livet til Adam.

Kilder:
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Gazans-bury-dead-after-bloodiest-day-of-Israel-border-protests-556460
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/situation-reports.html
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO-Sep2018-monthly_report-final.pdf?ua=1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Hanne Heszlein-Lossius/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star