«Great March of Return»

LUKE19

Som du tidligere har lest har flere uavhengige organisasjoner som WHO, FN og Leger uten Grenser i årevis påpekt den vanskelige situasjonen i Gaza. Du har også lært om palestinernes krav om retten til å returnere til sine hjemplasser, som de måtte forlate da staten Israel ble dannet i 1948.

«Great March of Return» (rett til retur) startet 30. mars, hvor grupper av ungdommer organiserte en protest med tre hovedkrav:
1. Slutt på den israelske okkupasjonen av palestinske land,
2. Israel avslutter sin blokade av Gaza,
3. Israel tillater palestinske flyktninger å returnere til sine hjemplasser i områder som nå
ansees som israelsk land.

Demonstrantene marsjerte til ulike deler av den inngjerdede grensen mellom Gaza og Israel, hvor de begynte å brenne dekk og israelske flagg. Andre grupper slengte steiner og til og med brannbomber over gjerdet, ifølge det israelske militæret. FN stadfester at protestene for det meste har vært fredelige.

Det tok ikke lang tid for den israelske hæren å svare, men gjorde det med dødelig kraft. Det var palestinske steiner mot israelske skarpe skudd. Leger uten grenser rapporterte i april allerede om en økning i alvorlige skuddskader. I følge WHO har fram til slutten av november 246 mennesker blitt drept og totalt 24 933 personer skadet. 11.742 ble behandlet og utskrevet fra traumestabiliseringspunktene (TSP) og de resterende 13.119 tilfeller ble overført til andre sykehus. 5 981 mennesker har skuddsår, hvorav 5.178 (87%) er skuddsår i lemmer. Blant de skadde er barn, kvinner, saniteter og journalister. FNs generalforsamling har fordømt Israels brutale voldsbruk i møte med de palestinske demonstrantene. FN General Sekretær António Guterres kalte situasjonen i Gaza som den mest dramatiske krisen han hadde sett. Aksjonen eskalerte i forbindelse med flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem 14. mai.

«Det virker som om enhver som demonstrerer på Gazastripen, risikerer å bli skutt og drept av israelske styrker», sier en talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCR),
Rupert Colville. «Ubevæpnede demonstranter utgjør ingen dødelig trussel mot en strengt bevoktet grense», sier han og viser til at en av dem som ble drept hadde amputert begge beina og satt i rullestol. «Hvor stor trussel utgjør egentlig en mann som har amputert begge beina?» Han påpeker også det uforholdsmessig antall drepte på begge sider; 1 israelsk soldat mot 150 palestinerne på daværende tidspunkt.

WHO har en 2 ukers rapport om krisesituasjonen i Gaza, her kan du se oppdatering over situasjonen,
både antall drepte, skadde, mangel på ressurser for hver 2 ukers periode.

Til refleksjon:
Kan du tenker deg noe du kunne ha
demonstrert for, eller protestert mot, med
livet som innsats?

Skjermbilde 2018-11-29 13.16.27

Kilder:
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-forholdene-pa-gazastripen-forverres
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-leger-uten-grenser-ser-en-uvanlig-okning-av-alvorlig-og-kritiske-skuddskader-pa
https://www.unaa.org.au/2018/05/palestinian-protests-the-great-march-of-return/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/
https://www.who.int/hac/crises/international/wbgs/en/

Barnetrinn

Som du tidligere har lest er situasjonen vanskelig for menneskene i Gaza. Du har også lært om at palestinske flyktninger ønsker å flytte tilbake til sine hjemplasser i snart 70 år.
Noen ungdommer bestemte seg for å organisere en protestmarsj.

De kalte den for «Great March of Return», som betyr på norsk: den store marsjen for å vende heim. Den startet den 30. mars i år. Palestinerne som protestere har 3 krav:
1. De ønsker at Israel fjerner seg fra deres land, Palestina, og at de kan bestemme selv.
2. Israel avslutter sin blokade av Gaza,
3. Israel tillater palestinske flyktninger å returnere til sine hjemplasser.

Selv om protestmarsjen skulle være fredelig, så ble etter hvert mange mennesker skadet og drept, de fleste er palestinerne. «Det virker som om enhver som demonstrerer på Gazastripen, risikerer å bli skutt og drept av israelske styrker», sier en talsmann for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Rupert Colville. «Ubevæpnede demonstranter utgjør ingen dødelig trussel mot en strengt bevoktet grense», sier han og viser til at en av dem som ble drept hadde amputert begge beina og satt i rullestol. «Hvor stor trussel utgjør egentlig en mann som har amputert begge beina?» Han påpeker også at det er langt flere palestinerne som dør eller bli skadet enn israelerne.

Til refleksjon:
Protestmarsjen i Gaza er hver uke. I Norge er det ikke så
ofte vi demonstrere eller protestere. Hva tror du er
grunnen til at vi ikke protestere så ofte i Norge?

Skjermbilde 2018-11-29 13.16.19

Kilder:
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-forholdene-pa-gazastripen-forverres
https://legerutengrenser.no/nyheter/palestina-leger-uten-grenser-ser-en-uvanlig-okning-av-alvorlig-og-kritiske-skuddskader-pa
https://www.unaa.org.au/2018/05/palestinian-protests-the-great-march-of-return/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/
https://www.who.int/hac/crises/international/wbgs/en/

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon her!

Foto (c) : Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star