Hva går pengene til?

LUKE13.JPG

Innsamlingsaksjon som går samtidig med adventskalenderen prøver å samle inn 5 millioner kroner, som garanterer driften av Protesesenteret i et helt år. For 5 millioner kroner kan Proteseverkstedet i Gaza fortsette sitt viktige arbeid. Pengene går uavkortet til proteseverkstedet. Som du tidligere har lært er Proteseverkstedet i dag i en ekstremt vanskelig situasjon. De mangler:

  • Lønnsmidler
  • Materiell og medisiner
  • Midler til vedlikehold
  • Midler til energi/strøm i form av brennstoff til generatorene.
  • De mangler ansatte

Alle disse manglene gjør at Proteseverkstedet ikke kan yte den hjelpen som folk i Gaza så
sårt trenger. Akkurat nå er det 90 nyamputerte og Proteseverkstedet er i gang med å lage 70 nye proteser. Alle er amputerte etter demonstrasjoner tidligere i år. I tillegg venter flere tusen amputerte på proteser, rullestoler, krykker. Mange av disse har ventet helt siden 2006. Oppå dette har du de «vanlige» pasientene som har klumpfot eller er diabetikere, som gjerne må amputere.

Behandlingen og rehabilitering er like viktig. Pasientene må trene opp musklene både før operasjoner og etter operasjoner. Skuldre, rygg og armer må trenes opp og bruk av krykker må læres. Etter amputasjonen må en lære å bruke riktige muskler og å holde balansen, som er ikke en selvfølge etter en amputasjon. Mangel på behandling eller rehabilitering fører til senskader fordi muskler brukes feil eller skjevt. Situasjonen er krevende for de ansatte som ikke lenger får noe særlig lønn.

For 5 millioner norske kroner kan vi bidra til at flere palestinere kommer seg på bena igjen.

Tips gjerne andre vokse du kjenner om at de kan bidra til at våre medmennesker i Gaza kan få et bedre liv ved hjelp av en liten donasjon! Her kan du gi – Innsamling.

Foto (c) : Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star