Klarer vi 5 millioner?

LUKE18.jpeg

Tror du vi klarer å samle inn 5 millioner kroner til Proteseverkstedet? Vi håper det!

Å miste en fot eller en arm fører med seg enorme konsekvenser langt utover selve amputasjonen. Når du mister en fot, mister du også jobben din. Familien og slektningene dine mister det lille de har av økonomisk stabilitet. Mange av dem som må amputere i Gaza er menn, som i tillegg er hovedforsørgere for nærmeste familie og slektninger.

Har du lyst å hjelpe oss å nå målet? Det finnes det flere måter å bidra på:

“Det hjelper mye hvis alle som ser en kalenderpost på Facebook rett og slett liker og deler. Da ser flere innsamlingsaksjonen.”

  • Du kan like og dele for å spre ordet til flere, herfra og på Facebook. Du finner oss her: Aksjonsgruppen.
  • Du kan donere en slant til Proteseverkstedet i Gaza på Facebook, Vipps eller kontonummer.
  • Du kan være en hjelper: Du finner oss på Facebook.

Det er fint om alle donerer til selve innsamlingsaksjonen. Den finner du på Facebook. Det går også fint å gi sitt bidrag her: Vipps: 516953og Kontonummer: 47761598593.

Foto (c) : Mads Gilbert/Tekst: Aksjonsgruppen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star